Tyskerne i god behold

Det tyske venneparet som var savnet i Stølsheimen, er funnet i god behold.