Boligsoner til langt på kveld

Boligsoneplassene stenges for andre enn innehavere av boligsonekort til klokken 23 på hverdager.