Staten fillerister Askøy kommune

PP-tjenesten og spesialundervisningen på Askøy får så ørene flagrer. I en tilsynsrapport påpekes en rekke brudd på opplæringsloven.