Dette skal bli betre

I erfaringsrapporten som kom før jul listar DSB opp ei rekkje tiltak som må bli betre, neste gong det skjer ei ulukke med akutt ureining som den i Sløvåg: