Lærer å tenkje positivt

— Tenk grøne tankar!, ropar sjetteklassingane i munnen på kvarandre. Dei lærer å takle vanskelege situasjonar og førebyggjer angst.