UiB-geolog med viktig funn

En norsk geolog og hans kolleger har identifisert en av de eldste kjente bitene av jordskorpen.