Mini-mølle på Gamle Bergen

Tusen arbeidstimer og 150 kilo tre, stein og isopor. Det har vært hardt arbeid å lage modell av Midtmøllen på Gamle Bergen.