... men ordføraren takkar nei

Ordførar Øivind Olsnes (H) meiner at bøsseaksjonen skapar unødig uro, og ser ingen grunn til å endre vedtaket om å legge ned 7. klassen på Stanghelle.