• HJELP: Disse hjelper barn og unge under 18 år som har begått seksuelle overgrep mot barn. Fra v. Helle Kleive, leder for V27, Øystein Grov, overlege og spesialist på barne- og ungdomspsykiatri, Eva Mørch, psykologspesialist og poliklinikkleder Mette Garmannslund. FOTO: EIRIK BREKKE

– Vi kan hindre fremtidige overgrep

V27 i Fyllingsdalen hjelper barn under 18 år som har begått seksuelle overgrep mot barn for å hindre at det skjer igjen.