Stor avgiftsauke i Øygarden

Øygarden kommune kjem truleg til å auka vass- og avlaupsavgiftene med mellom 33 og 50 prosent neste år, melder Kystradioen.