- De tar knekken på oss

Hjemmehjelperne er slett ikke overrasket over den kraftige økningen i sykefraværet. Og gjøres det ikke noe for å reversere effektivitetskravene, vil fraværet bare øke, mener de.