Millioner kastet bort på kalking av vann

Kalking av innsjøer i Hordaland for å motvirke sur nedbør, kan ha vært delvis bortkastet. En undersøkelse slår fast at det ikke er påvist effekt av kalkingen i 26 av 54 undersøkte vann.