Fritt fram for nynorsk i Bergen!

Så er det sagt. Og det endåtil frå talarstolen i bystyret: Det er lov å nytte nynorsk i Bergen kommune.