- De har ingen bevis

Advokat Aksel Kayser, som forsvarer en av de tiltalte, mener politiet mangler bevis for at hans klient er del av en organisert liga.