Ga lån i stedet for lønn

Da Telepromotion AS var i ferd med å gå konkurs, sluttet eier Rune Gjesdal å utbetale lønn til de ansatte. Han ga dem heller tilbud om lån fra et av sine andre selskaper, Norsk Forbrukerøkonomi AS.