Vandrer gjennom Bibelen

Med humor og bevegelse får Anne Ludvigsen Kaldestad barn til å huske bibelhistorien. Nå er hun hedret med Bibelprisen.

Tor Kristiansen

— I klasserommet tar jeg gjerne barna med på en ridetur inn i Jerusalem. Det er lett og morsomt. Bevegelse er barnas språk og jeg spiller på lag med dem, forteller Anne Ludvigsen Kaldestad. Hun er utdannet lærer, arbeider til daglig som menighetspedagog i Fjell kommune og er glad for den anerkjennelsen Bibelprisen innebærer.

Anne L. Kaldestad kom tidlig med i en komité tilknyttet Det Norske Bibelselskapet, som skulle aktualisere Bibelen og tenke i nye baner. Først kom de over et opplegg i England for Det gamle testamente. Gjennom bevegelse og humor ble de lange linjer i bibelhistorien trukket opp. Det britiske opplegget ble oversatt, og menighetene på Vestlandet ble veldig begeistret da de prøvde det ut.

Klasserommet blir kart

— Vi ble også oppmerksomme på et opplegg for barn. Sammen med min mann Knut, som er prest, reiste jeg over for å se nærmere på det. Raskt forsto vi at det passet perfekt til skolen, men trengte kraftig bearbeiding, sier prisvinneren.

Det er ikke minst dette utviklingsarbeidet Anne L. Kaldestad er hedret for. Selv trekker hun frem samarbeidet med andre, og hun vil gjerne dele æren med Rune Øystese og Knut Kaldestad. Tidligere har kjente størrelser som Kjell Markset, Sylfest Lomheim og Egil Hovland fått Bibelprisen.

«Vandring gjennom Bibelen for barn» heter kurset Anne L. Kaldestad har vært en drivkraft for. Alt nå er det avviklet 1300 kurs med over 23.000 deltakere på landsbasis. 145 personer er utdannet til kursholdere.

— Ved et trylleknips omdefinerer vi klasserommet til et kart. Persiabukten plasserer vi borte ved vasken. Så kommer Ur i Kaldea og Jerusalem, forteller Anne L. Kaldestad.

Ikke trosopplæring

Hun mener at kroppen husker bedre enn hodet. Kunnskapen sitter også bedre når barna får være aktive. Fortellingene får nytt liv. Bevegelser er valgt ut etter inspirasjon fra døvespråk.

— Kurset er ikke trosopplæring, men et kurs i bibelkunnskap. Barna blir motivert til å lære detaljer. De har antenner for denne type undervisning, mener Anne L. Kaldestad. Hun ser at det slår an og merker ikke minst at barn med ulike funksjonsnivå kan ta frem sine sterke sider.

Kurset gir også kompetanse. Bibelen er en kulturbok. Men det er vanskelig å klatre i kunnskapens tre uten å vite noe om røttene.

— Hva betyr Bibelen for deg?

— Bibelen er en viktig bok. På en måte finner jeg meg selv igjen mellom permene. Bibelen gir meg røtter samtidig som den planter meg selv inn i en sammenheng som et helt menneske. Jeg kjenner at det er plass for hele meg i Guds hage, sier Anne L. Kaldestad.

Bibelen er i dag oversatt til nær 2300 språk og finnes i alle kulturer. Når Biblene oversettes til en språkdrakt tilpasset vår tid, mener hun den kan være en inspirasjon til ny kreativitet.

«BARNAS SPRÅK»: Bevegelse er barnas språk og jeg spiller på lag med dem, forteller Anne Ludvigsen Kaldestad. Hun er utdannet lærer og arbeider til daglig som menighetspedagog i Fjell kommune. ARNE NILSEN