Slik rammer streiken

Fergestreiken har skapt lange køer, og i dag blir det trolig verre. Her får du oversikten.