Åpenhjertig om det vanskelige

Når mor, far eller søsken blir rammet av kreft, er det ikke helt enkelt å være det friske barnet. I en ny film fra Kreftforeningen er det disse barna som kommer til orde.