Ingen ulukker etterpå

Statoil har hatt god effekt av tiltak sett i verk like før og etter ulukka der Rune Frugård omkom.