Får drahjelp av redaktøren i mannens blad

Sjefredaktør Finn Jarle Sæles høyre hånd i bladet Norge IDAG har drevet intens medlemsverving og påvirkning for å få nominert Anita Apelthun Sæle på sikker stortingsplass for KrF.