Koda feil kvar femte pasient

Førde sentralsjukehus gjorde feil på 22 prosent av pasientane då dei koda inn kva slag behandling dei hadde fått i fjor.