Rocknes-rapport får fagleg stryk

Rocknes-rapporten frå Høgskolen i Bergen får strykkarakter av forskarmiljøa på Marintek og NTNU i Trondheim. Jebsen krev at heile rapporten blir trekt attende.