Flyktninger i Gloppen har tuberkulose

Det er registrert tuberkulose hos flyktninger i Gloppen kommune. Flyktningene er fra Liberia og kom til Gloppen like før jul 2003.