• REDDET: Mannskapet om bord på "Dallington". FOTO: TERJE PEDERSEN

- Svært dramatisk