Forsvaret somler med regninger

615 inkassosaker, 2160 inkassovarsler, anslagsvis 7500-10.000 ubehandlete purringer, regninger kan ha blitt betalt to ganger, lønnssystem med en serie feil, utbetalte brannverntillegg på 88 kroner timen i stedet for 3,75 er blant de feilene Riksrevisjonen har avdekket i Forsvarets foreløpige regnskaper for 2003.