Bryggen i 23 kapitler

En ny guidebok tar for seg Bryggens historie og hverdagsliv. Hemmelige etterretningsrom og prostitusjonsvirksomhet er noe av det som blir viet oppmerksomhet.