Særordning for Statsraaden

Seglskuta Statsraad Lehmkuhl kjem i ei særstode i høve til regelverket for kampen mot terror.