Med lokaltog til Oslo

Det moderne Signatur-toget ble byttet ut med tre lokaltogsett, ni vogner, for dem som nå er på vei mot Oslo med morgenekspressen.