Lufta ut av knivstukken nisse

– Det er tydeleg at nokon vil nissen min til livs, seier juletreseljar Anton Hetland.