Byråkratsvans

Helse Fonna har inga plikt til å driva paragrafrytteri. Det er ikkje ulovleg å vera klok, skriv Bergens Tidnede på lederplass.