Fortsatt lenge til middag

I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen «vil innføre en ordning med frukt og grønt i skolen og legge til rette for forsøksordninger med skolemat».