Seim vant i retten

For tredje gang har Bergen tingrett stilt seg på Carl Fredrik Seims side.