- Kommunen snyter byen for boliger og skatt

Kommunens planavdeling har en bunke med 200 ubehandlete plansaker. 3000 planlagte boliger ligger i køen, hevder Bergen Næringsråd.