Mens vi venter på Norge

Timene er lange på venterommet til norsk trygghet og velferd. Etter at undervisning i norsk ble strøket i budsjettene, opplever asylsøkerne enda mer isolasjon.