Elev vann mot skule

Høgsterett avgjorde onsdag at Balestrand kommune må betale erstatning til ein 19-åring for mangelfull opplæring i grunnskulen.