Stengjer veg på grunn av rasfare

Statens vegvesen stengjer den spektakulære fylkesvegen mellom Bjordal i Sogn og Matre. Rasfaren er for stor.