Tyver tømte klasserom

Elevene i klasse 2c ved Tanks videregående skole forlot klasserommet ulåst. Det viste seg å være en tabbe.