Von for Solstråleøya

100.000 kroner og danning av eit venelag kan gje Solstråleøya, kongsgåva til Tysnes, ei lysare framtid.