Lykkelige, men travle

De har levd og jobbet 20 år sammen på et gårdsbruk i Lindås. Som melkebønder i en utsatt bransje, er Jostein og Helga Hellestveit lykkelige, men overarbeidet.