- Bruker hospitser som sosial dumpingplass

Sosialminister Ingjerd Schou er kritisk til bruken av hospits i Norge, og krever at personer på hospits må sikres et forsvarlig tilbud.