Nostalgi ved gamlebrua

Ein irriterande flaskehals er blitt til eit verdfullt minne om hundre år gamal ingeniørkunst. Vegstellet har synt kulturhistorisk samfunnsansvar.