Skal være område for alle på Måseskjæret

I reguleringsplanen for Måseskjæret heter det at allmennheten skal sikres adgang til et utsiktspunkt i området.