Vareggs grunnfjell jubilerer

I formiddagstimene i dag fylles «Badstuen» i Mulen av festglade mennesker. For å hylle selve grunnfjellet i Varegg. Ikke Fløyen eller Rundemanen, men Kjell Totland, Hans Johan Halsvik og Per Steinsvik.