Det skulle ikke skje her ...

Finnes det slanger på Paradis? Er Fanden løs i Fana? Er Kringlebotn blitt til Kranglebotn?