Det store, lille bensinkuppet

Bensintørste bilister lot seg ikke be to ganger da Uno X-stasjonen i Sandviken lørdag kuttet bensinprisen - til 6.99. Prisen holder seg til søndag klokken 12.00.