Store fly får begrensninger på Stord<p/>

Store fly får ikke lande på Stord dersom rullebanen er dekket av snø og is eller sikten er dårlig. Det har Luftfartstilsynet bestemt med umiddelbar virkning.