Følte seg tvunget til å gi samtykke

Oddmund Hjartåker skal ved en rekke anledninger ha blitt presset med at han ikke ville få være med på dødsleiet til datteren Kristina.