Høgskolen misbrukt av nynazister

Høyreekstreme Vigrid bruker et undervisningsopplegg fra Høgskolen i Bergen for å lokke til seg barn. -Ubehagelig, sier idéskaperen ved Høgskolen.