- Det eine fører til det andre

Det ville vore unaturleg å produsere kunst utan å la seg inspirere av andre kunstartar, meiner forfattar Øyvind Vågnes.