Versting i sjukeheimsklassen

Sogn og Fjordane får desidert botnplassering i ei undersøking sjukepleiarforbundet har gjort om norske sjukeheimar.